ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب

    تیکت عمومی

    شبنم صادقی  واریز نشدن برداشت از درآمدباز امور مالی   بروز شده 1 ماه پیش   1 سید علی ناظم ساداتی  عدم تأیید درخواست برداشت از درآمدباز امور مالی   بروز شده 2 ماه پیش   1 فاطمه جنتی جهرمی  سلام خدا قوت میخواستم شماره کارت و شماره شبا داداشم عوضذکنمباز امور مالی   بروز شده 2 ماه پیش   1 زهرا عطاالهی  رمز شبا حساب خود را اشتباه وارد کرده امپاسخ کاربر امور مالی   بروز شده 2 ماه پیش   5 Sevda  شماره کارت و شباپاسخ کاربر امور مالی   بروز شده 3 ماه پیش   3 زینب بی نیاز جویانی  واریزی پورسانتباز امور مالی   بروز شده 4 ماه پیش   1 فاطمه جنتی جهرمی  واریزی پورسانتباز امور مالی   بروز شده 4 ماه پیش   1 زینب بی نیاز جویانی  اشتباه در وارد کردن شماره شبا بانکباز امور مالی   بروز شده 5 ماه پیش   1 فاطمه جنتی جهرمی  واریزی پورسانتباز امور مالی   بروز شده 5 ماه پیش   1 محمد شاداب پور  واریزی پورسانتباز امور مالی   بروز شده 5 ماه پیش   1