ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 3092
    سلام خدا قوت میخواستم شماره کارت و شماره شبا داداشم عوضذکنم
    باز