ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 3548
    سلام من تازه. وارد. کار شدم. فقط می. خام. خد مات بفروشم.
    باز