ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 3527
    شرکت شما با کلی وعده و وعید ما رو جذب کرد داما حالا حتی حاضر نیستین جوابه مارو بدین جایگاه هایی رو که رو حرف و قول شما خرید زدیم که سر ۴۰تا۴۵روز ۲۷۳هزارتومن که هیچی سیصدتومن برمیگرده تو حسابمون کو چی شد الان ۶ماه گذشت پوله اضافه نخواستیم بابا ۵تاجایگاه خریدم میشه ۱۳۶۵۰۰۰تومن پوله خودمو بدین
    باز