ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 3529
    پورسانتی که تو حساب کاربریم میاد دو ماهه که واریز نشده این چه کاریه خب
    باز